Javni poziv za dopolnitev obstoječih pobud za spremembo namenske rabe prostora in podajo novih

7. 12. 2023 757