Obrazec za izdajo odločbe za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov