Obrazec za izdajo odločbe za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Oddaj vlogo

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka