Zahteva za izdajo mnenja – skladnost upravljalca občinskih cest