Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 4 (SD OPN 4)

18. 1. 2021 10053