Zahteva za izdajo mnenja – skladnost s prostorskimi akti