VLOGA ZA PRIJAVO ZAČETKA GRADNJE ZAČASNEGA SKLADIŠČNEGA OBJEKTA

Organizacijska enota

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku