VLOGA ZA PRIJAVO (oz. EVIDENTIRANJE) ZAČETKA GRADNJE ZAČASNEGA SKLADIŠČNEGA OBJEKTA

Organizacijska enota

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov