Vabilo k sodelovanju na posvetovanju o pripravi prostorskih aktov, strokovnih podlag in pristopu k obravnavi pobud v Občini Grosuplje

14. 11. 2023 662