JAVNI POZIV ZA PODAJO POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ V OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE GROSUPLJE

1. 2. 2021 Jana R. (Urad za splošne zadeve) 970