IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V NASELJIH PODGORICA PRI ŠMARJU IN PARADIŠČE