Izgradnja kanalizacijskega sistema za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v naseljih Podgorica pri Šmarju in Paradišče

18. 7. 2013 946