JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev enkratne denarne pomoči za izobraževanje na področju kmetijstva v letu 2022

26. 9. 2022 338
26.09.2022
Javni razpisi in javni natečaji
07.10.2022 do 13:00
430-0023/2022
14.09.2022
Martina Cingerle, univ. dipl. ing. zoot.
01-7888-778