Novo krožišče na Velikem Mlačevem asfaltirano in tudi že s talnimi označbami

18. 7. 2023 448