Tudi dela na cesti proti Velikemu Mlačevemu lepo potekajo, v kratkem pričenjamo že tudi z izgradnjo krožišča

28. 2. 2023 532