18. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije je potekala v Grosupljem

7. 9. 2017 18