Dela za izgradnjo kanalizacije in nadgradnjo centralne čistilne naprave so v polnem teku

24. 1. 2014 1090