Izgradnja kanalizacije se nadaljuje na območju Ponove vasi

09.05.2014 828