Javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta gospodarska cona Jug in njegovega okoljskega poročila

5. 6. 2014 13