Rekonstrukcija ceste med Veliko in Malo Staro vasjo

27. 11. 2014 20