Dela za izgradnjo vodovodnega sistema Dole pri Polici se bližajo koncu

17. 6. 2015 168