Občini Grosuplje in Ivančna Gorica uspešno zaključujeta projekt odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Krke – 3. sklop

17.06.2015 895