Dela na območju Ponove vasi se zaključujejo, poteka še asfaltiranje cest

25. 3. 2016 29