Župnik Janez Kebe iz Kopanja imenovan za častnega kanonika stolnega kapitlja v Ljubljani

28. 4. 2016 39