Podpis pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo zadrževalnika Veliki potok

20. 7. 2016 1153