Na konferenci Vključevanje primerov dobrih praks trajnostne mobilnosti v naše okolje je bil kot primer dobre prakse predstavljen tudi primer združevanja šolskih prevozov in LPP v občini Grosuplje

12. 12. 2016 656