Prekinitev dobave pitne vode v vaseh Male Lipljene, Velike Lipljene, Rožnik, Škocjan, Železnica in Medvedica (15. 1. 2014)

14. 1. 2014 31