Prekinitev dobave pitne vode - Velika in Mala Račna (28. 2. 2014)

28. 2. 2014 26