Prekinitev dobave pitne vode v Velikih Lipljenah (10. 4. 2014)

10. 4. 2014 14