Prekinitev dobave pitne vode v naseljih Mali Vrh, Reber in Dole pri Škofljici (1. 8. 2014)

1. 8. 2014 54