Prekinitev dobave pitne vode v naseljih Mali Vrh, Reber in Dole pri Škofljici (4. 8. 2014)

4. 8. 2014 31