Prekinitev dobave pitne vode v Mali Račni in v Veliki Račni (26. 11. 2014)

26. 11. 2014 40