Prekinitev dobave pitne vode v Predolah in Račni (1. 4. 2015)

1. 4. 2015 18