Prekinitev dobave pitne vode na Gatini (12. 11. 2015)

12. 11. 2015 33