Prekinitev dobave pitne vode na Gatini in na Spodnjem Blatu (11. 3. 2016)

10. 3. 2016 19