Spremenjen prometni režim zaradi pričetka izgradnje krožišča Pod gozdom (21. 3. 2016)

18. 3. 2016 86