UDELEŽITE SE ŠTEVILNIH IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ NA OBMOČNI OBRTNO - PODJETNIŠKI ZBORNICI GROSUPLJE

12. 4. 2016 61