Po zaključenem čiščenju vodotoka Mali breg se nadaljuje še čiščenje vodotoka Grosupeljščica

4. 1. 2017 Izbrisan U. 644