Križišče Taborske in Kosovelove ceste v Grosuplju odslej varnejše z opozorilnim sistemom COPS@road

19. 1. 2017 Izbrisan U. 17