Dela za izgradnjo nove lekarne pri zdravstvenem domu gredo proti koncu

7. 4. 2017 Izbrisan U. 739