Dela za izgradnjo pločnika na Velikem Vrhu že v zaključni fazi

14.04.2017 Izbrisan U. 860