Dela za izgradnjo pločnika potekajo tudi na območju Malega Vrha

5. 5. 2017 Izbrisan U. 1007