Pričela se je gradnja I. etape kanalizacijskega omrežja v sklopu projekta »Javna kanalizacija v aglomeracijah Velika in Mala Račna ter Čušperk«

13. 3. 2024 403