6. SEJA OBČINSKEGA SVETA

809
Seja je potekala dne 13.12.2023 ob 16.30