5. SEJA OBČINSKEGA SVETA

994
Seja je potekala dne 08.11.2023 ob 16.30