Dela na slivniški cesti se nadaljujejo, do križišča s cesto, ki pelje proti železniški progi

4. 10. 2023 206