Skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem je soglasno potrdila Strategijo lokalnega razvoja

11. 9. 2023 133