S prestavitvijo komunalnih vodov za bodoči prizidek k Osnovni šoli Brinje Grosuplje se je že pričelo

13. 7. 2023 251