Obnovljen vodovod in nova asfaltna prevleka v Zagradcu

13. 7. 2023 135