Gradnja novega vodovoda na območju Ilove Gore je zaključena, asfaltirana je tudi že cesta od Velike Ilove Gore do meje z Občino Ivančna Gorica

12. 7. 2023 163