Dela za ureditev prostorov v stavbi lekarne pri Zdravstvenem domu Grosuplje so se pričela

28. 6. 2023 181