Pričela se je javna razgrnitev Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje / TOC III

12. 6. 2023 625